Danseloftet, Fremskridt 10, 1605 Fredrikstad. tlf: +47 900 40 777
                                                                                                     mail: marianne@danseloft.no

Siste nytt!

Intensivkurs Swing

01.06.2021

Datoer for høstens Swingkurs er klare.

Se dem her

Refusjon stevne

26.05.2021

Info vedr stevnet som skulle vært avholdt 05.12.20

Les mer