DANSELOFTET
Hovedkontor, Fremskridt 10 1605 Fredrikstad 
Tlf: 900 40 777  
Web: danseloft.no  Mail: marianne@danseloft.no

Instagram.com/danseloftet

Eksamen og medlem av Norges Danselærerforbund -  ISTD England  - ADFP

Avdelinger: Fredrikstad,Halden og Råde,

Dansekurs:
Alle kurs om ikke annet er avtalt har en varighet på 14 uker.


45 minutter: Pris kr 1400,- 

60 minutter. Pris kr 1550,-

90 minutter. Pris kr 1850,-

90 minutter par. Pris 3500,-

Det gis 20 % avslag på klasse nr 2 innenfor samme sesong

VIP: Pris kr 4000,- 

Vip gir fri tilgang til alle våre klasser(ikke Pole) i Halden, Fredrikstad,  og Råde. Kun ukesbaserte klasser. Pt, konkurranser, Workshops etc er ikke inkl i prisen.

 

Pole Fitness

 

14 uker a 90 min. 2600 ,- ( 5 elever pr klasse)

Det gis 20 % avslag på klasse nr 2 i samme sesong

 

NB! Det er ikke prøvetime på Pole Fitness.

 

 

Ønsker man ikke fortsette på påbegynt kurs,må dette avbestilles.

Uteblir man fra påbegynt kurs uten gi kontoret beskjed belastes full kursavgift. Dette gjelder også dersom man ikke møter til prøvetime.
Kurset er bindene fra 1 gang.  Søsken og familierabatt.

 

Faktura sendes på mail (ønsker man å få den pr post, må dette gis beskjed om til marianne@danseloft.no, 59,- påløper da)

Innmelding og opplysninger:
Tlf: 900 40 777  -  marianne@danseloft.no