DANSELOFTET
Fremskridt 10 1605 Fredrikstad (Vis a vis Glemmen vidregående)
Tlf: 900 40 777  
Web:  danseloft.no  Mail: marianne@danseloft.no

Eksamen og medlem av Norges Danselærerforbund - NIF-  ISTD England - IDO Tyskland - ADFP

Avdelinger: Fredrikstad,Halden, Sarpsborg, Råde,

Dansekurs:
Alle kurs om ikke annet er avtalt har en varighet på 14 uker.


45 minutter: Pris kr 1350,- 

60 minutter. Pris 1490,-

90 minutter. Pris 1650,-

90 minutter par. Pris 3250,-

120 minutter. Pris 1800,-

Det gis 20 % avslag på klasse nr 2 innenfor samme sesong

VIP: Pris kr 4000,- 

Vip gir fri tilgang til alle våre klasser(ikke Pole) i Halden, Fredrikstad,  og Råde. Kun ukesbaserte klasser. Pt, konkurranser, Workshops etc er ikke inkl i prisen.

 

Pole Fitness

14 uker a 60 min.1700 ,-

14 uker a 90 min. 2100 ,-

Det gis 20 % avslag på klasse nr 2.

 

NB! Det er ikke prøvetime på Pole Fitness.

 

 

Ønsker man ikke fortsette på påbegynt kurs,må dette avbestilles.

Uteblir man fra påbegynt kurs uten gi kontoret beskjed belastes full kursavgift.
Kurset er bindene fra 1 gang.  Søsken og familierabatt.
Etter avtale kan beløpet deles.

NB! Det er ikke prøvetimer fra gang 3 på Danseskolen.

 

Faktura sendes på mail (ønsker man å få den pr post, må dette gis beskjed om til marianne@danseloft.no, 59,- påløper da)

Innmelding og opplysninger:
Tlf: 900 40 777  -  marianne@danseloft.no
eller ved fremmøte.