DANSELOFTET
Fremskridt 10 1605 Fredrikstad (Vis a vis Glemmen vidregående)
Tlf: 69314530  Kontortid 0900-1300
Web:  www.danseloft.no  Mail: marianne@danseloft.no

Eksamen og medlem av Norges Danselærerforbund - NIF-  ISTD England - IDO Tyskland - ADFP

Avdelinger: Fredrikstad,Halden, Sarpsborg, Råde,

Selskapsdans, Miniklubben og Foreldre og barn:
Alle kurs om ikke annet er avtalt har en varighet på 12 uker.
Pris kr 1090,- for barnepartier(avslutning inkl)
Voksne kr 1300,-for single , Kr 2400 for par.

  

 
Freestyle/discojazz - Funkyjazz / Hip-Hop/Streetdance/Cheerdance/Girlystyle/Breakdance
Alle kurs om ikke annet er avtalt har en varighet på 14 uker.
Kr 1275,- for 45 min    Kr 1385,- for 60min   Kr 1518,- for 90min

(avslutning inkl)
 

Barnepartier(Minidisco og 5-7 år) har en varighet på 12 uker
Pris kr 1090,-(avslutning inkl)


12 uker a 60 min: 1275,- (avslutning inkl)

 

Pole Fitness

14 uker a 60 min. 1450,-

 

NB! Det er ikke prøvetime på Pole Fitness.

 

 

Ønsker man ikke fortsette på påbegynt kurs,må dette avbestilles.

Uteblir man fra påbegynt kurs uten gi kontoret beskjed belastes full kursavgift.
Kurset er bindene fra 1 gang.  Søsken og familierabatt.
Etter avtale kan beløpet deles.

NB! Det er ikke prøvetimer fra gang 3 på Danseskolen.

 

Faktura sendes på mail (ønsker man å få den pr post, må dette gis beskjed om til marianne@danseloft.no, 59,- påløper da)

Innmelding og opplysninger:
Tlf: 69314530  -  marianne@danseloft.no
eller ved fremmøte.