DANSELOFTET
Fremskridt 10 1605 Fredrikstad (Vis a vis Glemmen vidregående)
Tlf: 900 40 777  
Web:  danseloft.no  Mail: marianne@danseloft.no

Eksamen og medlem av Norges Danselærerforbund - NIF-  ISTD England - IDO Tyskland - ADFP

Avdelinger: Fredrikstad,Halden, Sarpsborg, Råde,

Dansekurs:
Alle kurs om ikke annet er avtalt har en varighet på 16 uker.


45 minutter: Pris kr 1350,- 

60 minutter. Pris 1590,-

90 minutter. Pris 1750,-

90 minutter par. Pris 3400,-

120 minutter. Pris 2000,-

Det gis 20 % avslag på klasse nr 2.

VIP: Pris kr 4000,- 

Vip gir fri tilgang til alle våre klasser(ikke Pole) i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Råde. Kun ukesbaserte klasser. Pt, konkurranser, Workshops etc er ikke inkl i prisen.

 

Pole Fitness

14 uker a 60 min.1920 ,-

16 uker a 90 min. 2400 ,-

Det gis 20 % avslag på klasse nr 2.

 

NB! Det er ikke prøvetime på Pole Fitness.

 

 

Ønsker man ikke fortsette på påbegynt kurs,må dette avbestilles.

Uteblir man fra påbegynt kurs uten gi kontoret beskjed belastes full kursavgift.
Kurset er bindene fra 1 gang.  Søsken og familierabatt.
Etter avtale kan beløpet deles.

NB! Det er ikke prøvetimer fra gang 3 på Danseskolen.

 

Faktura sendes på mail (ønsker man å få den pr post, må dette gis beskjed om til marianne@danseloft.no, 59,- påløper da)

Innmelding og opplysninger:
Tlf: 900 40 777  -  marianne@danseloft.no
eller ved fremmøte.