Påmelding til dansekurs.

Påmeldingsskjema benyttes til alle våre klasser. Alle elever over 18 år trenger ikke å fylle ut foresatte.

Dansers navn /For-/etternavn

E-postadresse til person over 18 år

Navn på kurs/dag/by

Din adresse

Postnummer/Sted

Foresattes navn (Må fylles ut av alle under 18 år)

Tidligere elev? Ja/Nei

Telefonnummer til danser over 18 år, eller foresatt

Jeg er inneforstått med at klassen må avbestilles senest 3 dager etter prøvetime pr epost. (Pole har ikke prøvetime). Påmeldt uten å møte opp, må også avbestilles senest 3 dager etter at prøvetime skulle vært gjennomført.Bekreft med ja

Jeg bekrefter at Danseloftet kan bruke min/mine barn sin registrerte informasjon ved påmelding for å holde kontakt med meg og mine barn, og for at Danseloftet skal kunne ha oversikt over kurs og påmeldte dansere. Sett JA

Ja, den som fylte ut skjema er over 18 år

Event beskjed til kontoret