Påmelding til dansekurs.

Dansers navn

Foresattes e-postadresse

By/Dag/Dato/klokkeslett for kurs

Din adresse

Postnummer/Sted

Foresattes navn (Må fylles ut av alle under 18 år)

Tidligere elev? Ja/Nei

Jeg er inneforstått med at det er prøvetime, men at da kurset må avbestilles senest 3 dager etter prøvetime pr epost.

Jeg bekrefter at Danseloftet kan bruke min/mine barn sin registrerte informasjon ved påmelding for å holde kontakt med meg og mine barn, og for at Danseloftet skal kunne ha oversikt over kurs og påmeldte dansere. Sett JA

Ja, den som fylte ut skjema er over 18 år

Event beskjed til kontoret