Påmelding til dansekurs.

Dansers navn

Foresattes e-postadresse

By/Dag/Dato/klokkeslett for kurs

Din adresse

Postnummer/Sted

Foresattes navn (Må fylles ut av alle under 18 år)

Tidligere elev? Ja/Nei

Ønsker man ikke å delta etter prøvetime, må dette avbestilles pr epost til kontoret innen tre dager ettter prøvetime. NB! Ikke prøvetime i Pole.Fyll i JA for lest!

Jeg bekrefter at Danseloftet kan bruke min/mine barn sin registrerte informasjon ved påmelding for å holde kontakt med meg og mine barn, og for at Danseloftet skal kunne ha oversikt over kurs og påmeldte dansere. Sett JA

Event beskjed til kontoret